Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE

Τιμοκατάλογος των Λογιστικών υπηρεσιών


Τιμοκατάλογος λογιστικών-φορολογικών υπηρεσιών 

Τιμοκατάλογος των Λογιστικών υπηρεσιών 
Τιμοκατάλογος των Λογιστικών υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος των Λογιστικών υπηρεσιώνΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΜΈΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε €
Ατομικές επιχειρήσεις
50,00 €
ΕΩΣ 50.000
80,00 €
50.001 - 100.000
120,00 €
100.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Ο.Ε.-Ε.Ε.
100,00 €
ΕΩΣ 100.000
120,00 €
100.001 - 200.000
200,00 €
200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Ε.Π.Ε. - IKE
150,00 €
ΕΩΣ 100.000
200,00 €
100.001 - 200.000
300,00 €
200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Α.Ε.
300,00 €
ΕΩΣ 100.000
450,00 €
100.001 - 200.000
600,00 €
200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ

back to top


ΑΜΟΙΒΈΣ ΓΙΑ ΤΉΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ 


Αμοιβές για τήρηση μισθοδοσίας χρήσης 

Στη τήρηση μισθοδοσίας, για περισσότερα από 1
άτομα θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 10,00 ευρώ 
κατ’απασχολούμενο άτομο.

back to top

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΉ;

Τι συμπεριλαμβάνεται στην τιμή;

·        πλήρη Μηχανογραφημένη Λογιστική Τήρηση Βιβλίων Β και Γ κατηγορίας (απλογραφικά ή    διπλογραφικά) της επιχείρησης σας.
·        μηνιαία ενημέρωση και εκτύπωση των βιβλίων,
·        τριμηνιαία δήλωση Φ.Π.Α.,
·        δήλωση VIES,
·        συγκεντρωτικές καταστάσεις
·        Όλες τις δηλώσεις της χρήσης προς την εφορία.

  ΑΜΟΙΒΕΣ  φορολογικών ΔΗΛΩΣΕΩΝ

  ΤΙΜΈΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ

  ΑΜΟΙΒΕΣ  φορολογικών ΔΗΛΩΣΕΩΝ
  ΑΜΟΙΒΗ  (δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α)
  Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην  επαγγελματιών)
  30 ΕΥΡΩ
  Δήλωση Ε1 Εισοδήματος  Επαγγελματιών με Ε3
  50 ΕΥΡΩ
  Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
  30 ΕΥΡΩ
  Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών
  30 ΕΥΡΩ


                     

  Συνδρομή χρον.περιόδου
  Ισχύουν προσφορές για νέες επιχειρήσεις.
  back to top