Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE

ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών

ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών


Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών
Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 31, 16:10

ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών

Τα έντυπα θα αντικατασταθούν σύντομα με απλή γνωστοποίηση μέσω μηνύματος sms από κινητό τηλέφωνο


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2401/Β/22-6-2018 η απόφαση οικ.32143/Δ1.11288/2018 της υπουργού Εργασίας που επανακαθορίζει τους όρους ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Στην απόφαση περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής όλων των εντύπων (Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10 και Ε11), ενώ σε παράρτημα υπάρχουν όλα τα εν λόγω έντυπα, που μεταξύ άλλων είναι: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης, Πίνακας προσωπικού, Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/ και εκ περιτροπής εργασίας, Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση, Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονική άδειας κ.λπ.

Σημειώνεται ότι το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) από 1/10/2018, καθώς και το έντυπο Ε8 (Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης) από 1/7/2018 μπορούν να υποβάλλονται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, πλην εκείνων που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ λόγω:
α) απογραφής τους στον ΕΦΚΑ χωρίς Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή
β) του γεγονότος ότι διαθέτουν μόνο Αριθμό Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ).

Υποβολή εντύπου Ε8 στο «ΕΡΓΑΝΗ» ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ειδικού βιβλίου υπερωριών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε τα σχόλια σας εδώ! Παρακαλούμε να είναι ευπρεπή!