Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα πληθυσμών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα πληθυσμών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Σύγκριση της πληθυσμιακής ανάπτυξης Ινδίας - Κίνας με animation, ένα παράδειγμα προς αποφυγή για την Ελλάδα

Σύγκριση της πληθυσμιακής ανάπτυξης Ινδίας - Κίνας με animation, ένα παράδειγμα προς αποφυγή για την Ελλάδα

Σύγκριση της πληθυσμιακής ανάπτυξης Ινδίας - Κίνας με animation, ένα παράδειγμα προς αποφυγή για την Ελλάδα
Σύγκριση της πληθυσμιακής ανάπτυξης Ινδίας - Κίνας με animation

Σύγκριση της πληθυσμιακής ανάπτυξης Ινδίας - Κίνας με animation, ένα παράδειγμα προς αποφυγή για την Ελλάδα

Εγκρίθηκε το 1979 από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, η αμφισβητούμενη 'Πολιτική του ενός παιδιού' η οποία, αποσκοπούσε κυρίως στην επιβράδυνση της ταχείας αύξησης του πληθυσμού της χώρας, περιορίζοντας παράλληλα την αυξανόμενη απορροή των περιορισμένων πόρων της Κίνας.