Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων - Εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς ακινήτων

Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων - Εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς ακινήτωνΜητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων - Εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς ακινήτων


Σε παραγωγική λειτουργία το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων


Το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους (πολίτες, επαγγελματίες, φορείς κλπ) να παρακολουθούν τη διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων. Η εφαρμογή είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.Η χρήση της εφαρμογής αυτής είναι απλή και γίνεται ανώνυμα. Ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για τις αξίες των μεταβιβάσεων ακινήτων ανά περιοχή, βάσει κριτηρίων τα οποία επιλέγει ο ίδιος από τα διαθέσιμα στην εφαρμογή, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιεί είτε γενικές είτε πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις.

Η εφαρμογή έχει σχεδιασθεί με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών.

Πρόσβαση στην υπηρεσία

Για πολίτες και επιχειρήσεις:

Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

Για Δημόσια Διοίκηση:

Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων