Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ προωθεί η ΑΑΔΕ

Επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ προωθεί η ΑΑΔΕ
Επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ προωθεί η ΑΑΔΕ


ΕΤΙΚΕΤΕΣ:  ΑΑΔΕ, επιστροφη φορου, ΦΠΑ, εφορια, φόρος εισοδήματος,
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Ποθεν Έσχες 2016 - Παράταση προθεσμιας | logistika-grafeia.blogspot.com
 Τελ.ενημέρωση: 

Επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ προωθεί η ΑΑΔΕ
Επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ προωθεί η ΑΑΔΕ
Δημοσιεύθηκε εγκύκλιος από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, σχετικά με τις διαδικασίες επιστροφής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και ΦΠΑ για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ προωθεί η ΑΑΔΕ


Επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ προωθεί η ΑΑΔΕ . Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Δημοσιεύθηκε εγκύκλιος από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, σχετικά με τις διαδικασίες επιστροφής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και ΦΠΑ για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις στις οποίες :

1) Εκκρεμεί η επιστροφή φόρου. Εκκρεμείς* υποθέσεις, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης (1.8.2017), θεωρούνται εκείνες οι αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και ΦΠΑ ** σε δικαιούχους επιστροφής, ανεξάρτητα από το φορολογικό καθεστώς στο οποίο εντάσσονται.

2) Το συνολικό προς επιστροφή ποσό για το οποίο εκκρεμεί έλεγχος, δεν υπερβαίνει τις (10.000,00€) δέκα χιλιάδες ευρώ ανά δικαιούχο και ανά φορολογία. Πράγμα το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι η δυνατότητα ικανοποίησης περισσότερων αιτημάτων του ίδιου δικαιούχου δεν περιορίζεται ουσιαστικά παρά μόνο από το συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ.

3) Εφαρμόζεται άμεσα, χωρίς τον έλεγχο συνδρομής άλλων προϋποθέσεων, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

*Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.

**Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ , η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή τόσο και στα φυσικά πρόσωπα.
Επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ προωθεί η ΑΑΔΕ