Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας

  Δεν υπάρχουν σχόλια
2018, Ελλαδα, φορολογικό, ΣΑΔΦ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017,
Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας | Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας

Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας

Εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος 

Βουρβούλακας Νίκος

Εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - Φορολογία και σωστή συμπλήρωση της δήλωσης 

Υπόψη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκονται ήδη τα πρώτα στοιχεία για φορολογουμένους με καταθέσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα στο εξωτερικό, τα οποία έστειλαν στην Ελλάδα χώρες της Ε.Ε. στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Τα στοιχεία αυτά προωθούνται στον ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο εξωτερικό είτε πρόκειται για ακίνητα είτε για λογαριασμούς. Οι ελληνικές φορολογικές αρχές  θα λάβουν περισσότερες πληροφορίες μέχρι τον Σεπτέμβριο 2018 αναλυτικά για κάθε λογαριασμό και άλλα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες πολίτες στα νησιά Κέιμαν, στην Ελβετία μέχρι τη Σιγκαπούρη, στο Μονακό, στον Παναμά, στο Χονγκ Κονγκ και στον Λίβανο.

Σε ποιους κωδικούς στη Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας

Ποιός είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας;


Τί είναι Δ.Σ.Α.Δ.Φ.Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ θεωρείται ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα.

  • Στην Ελλάδα υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την οποία δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του.
  • Στο άλλο κράτος, στο εξωτερικό, υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία δηλώνει μόνο τα εισοδήματα που απέκτησε εκεί, στο εξωτερικό, στο άλλο κράτος.


Εφόσον υπάρχει  Δ.Σ.Α.Δ.Φ. - μεταξύ των δυο κρατών ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος θα φορολογηθεί για το εισόδημα του εξωτερικού με βάση τα συμφωνηθέντα στη Δ.Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ της Ελλάδος και του άλλου κράτους.

Το κείμενο της συμφωνίας Δ.Σ.Α.Δ.Φ. είναι παρόμοιο αλλά όχι ίδιο και πρέπει να αναζητήσετε φοροτεχνικό που να γνωρίζει το συμφωνηθέν κείμενο.


Ανάλογα την χώρα και την Δ.Σ.Α.Δ.Φ. ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος, μπορεί να συμψηφίζεται ή όχι στην Ελλάδα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή ή, η παρακράτησή του, αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Φ.Δ. (άρθρο 16 ν. 4174/2013) και όπως αυτά καθορίστηκαν στην ΠΟΛ.1026/22.1.2014.
Μπορεί να φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Αυτό εξαρτάται από το εάν η Δ.Σ.Α.Δ.Φ. (όταν υπάρχει) προβλέπει ή όχι τον συμψηφισμό αυτόν ή την χώρα της φορολογίας.
Εάν ο φόρος πιστώνεται, τότε θα  πιστωθεί μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα (Ν. 4172/2013 άρθρο 9).


Οι φορολογούμενοι που έχουν αναγράψει ποσά στους σχετικούς παρακάτω  κωδικούς, μπορεί να καλούνται στη Δ.Ο.Υ. για προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών

Σε ποιους κωδικούς στη Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας


 
ΚΩΔ.029-030: Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας με ΑΚΙΝΗΤΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πρέπει να συμπληρώνει τους κωδικούς 029-030 του ΠΙΝΑΚΑ 2 του Ε1 στην περίπτωση που έχει ακίνητα ή καταθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία στην αλλοδαπή, (ανεξάρτητα από το αν αποκτά από την περιουσία αυτή εισόδημα ή όχι)  χρηματοοικονομικά μέσα αλλοδαπού εκδότη (μετοχές, ομόλογα, λοιπά χρεόγραφα).


periousia-exoteriko-akinhta-kata8eseis
ΚΩΔ.029-030: Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας με ΑΚΙΝΗΤΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΕισόδημα από ενοίκια αλλοδαπής προέλευσης ΚΩΔ. 171-172 και 175-176

Τα ενοίκια που εισπράττει ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από ακίνητη περιουσία που κατέχει στην αλλοδαπή, καταχωρούνται στους κωδικούς 171-172 του πίνακα 4Δ2 της φορολογικής δήλωσης.

Ο φόρος που παρακρατείται στην αλλοδαπή για εισόδημα από ενοίκια που εισπράττει ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την αλλοδαπή, καταχωρείται στους κωδικούς 175-176 του πίνακα 4Δ2 της φορολογικής δήλωσης
Τα ενοίκια που εισπράττει ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από ακίνητη περιουσία που κατέχει στην αλλοδαπή, καταχωρούνται στους κωδικούς 171-172 του πίνακα 4Δ2 της φορολογικής δήλωσης.

Τα ενοίκια που εισπράττει ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από ακίνητη περιουσία που κατέχει στην αλλοδαπή, καταχωρούνται στους κωδικούς 171-172 του πίνακα 4Δ2 της φορολογικής δήλωσης.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αυτά τα ενοίκια  που εισπράττει  από την αλλοδαπή αναγνωρίζεται ως δαπάνη 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης:
- Για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση τους. H παραπάνω δαπάνη είναι χωρίς δικαιολογητικά και γίνεται αυτόματα στο εκκαθαριστικό του εισοδήματος του φορολογούμενου.

ΚΩΔ. 393-394: Αποδοχές για υπηρεσίες στο εξωτερικό για λογαριασμό ημεδαπών εταιρειών

Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος χρησιμοποιεί τους κωδικούς 393-394 στον πίνακα 4Α που έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές (ΠΟΛ.1045/2018)

Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος χρησιμοποιεί τους κωδικούς 393-394 στον πίνακα 4Α που έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές (ΠΟΛ.1045/2018)
Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος χρησιμοποιεί τους κωδικούς 393-394 στον πίνακα 4Α που έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές (ΠΟΛ.1045/2018)


Αφορούν αποδοχές που καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες για μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται προκειμένου να συμψηφιστούν ποσά φόρου που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν  στην Ελλάδα.

Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης ΚΩΔ. 295-296 και 297-298 και 683-684


Τα παρακάτω εισοδήματα που αποκτούνται στο εξωτερικό από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος καταχωρούνται στους κωδικούς 295-296 του ΠΙΝΑΚΑ 4Δ1:
- Μερίσματα και προμερίσματα των εισηγμένων και μη εισηγμένων μετοχών αλλοδαπής,
- Υπεραποδόσεις των μαθηματικών αποθεματικών από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλιστικών εταιριών αλλοδαπής,
- Διανομές κερδών προσωπικών εταιριών με διπλογραφικά αλλοδαπής,
- Προσωρινές απολήψεις αλλοδαπής,
- Διανομές κερδών των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων εταιρειών,
- Διανομή κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες
- Αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, για τους διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας αλλοδαπής προέλευσης.
 Οι φόροι των παραπάνω εισοδημάτων που παρακρατήθηκαν στο εξωτερικό, συμπληρώνονται στους κωδικούς 297-298 του ΠΙΝΑΚΑ 4Δ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβαση (Δ.Σ.Α.Δ.Φ.) με το άλλο κράτος, ενώ έγινε παρακράτηση φόρου, στην αλλοδαπή, τότε συμπληρώνεται ολόκληρο το ποσό του φόρου στους κωδικούς 683-684 του Πίνακα 4Δ1 και κατά την εκκαθάριση πιστώνεται ποσό κατά ανώτατο μέχρι και το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην ημεδαπή.
 Μερίσματα και προμερίσματα των εισηγμένων και μη εισηγμένων μετοχών αλλοδαπής,
 Υπεραποδόσεις των μαθηματικών αποθεματικών από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλιστικών εταιριών αλλοδαπής,
 Διανομές κερδών προσωπικών εταιριών με διπλογραφικά αλλοδαπής,
 Προσωρινές απολήψεις αλλοδαπής,
 Διανομές κερδών των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων εταιρειών,
 Διανομή κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες
 Αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ,
 Για τους διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας αλλοδαπής προέλευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που εκ παραδρομής έχει παρακρατηθεί φόρος για τα αλλοδαπά μερίσματα και στην ημεδαπή, ενώ δεν προβλέπεται (ΠΟΛ.1042/26.1.2015), αυτός συμπληρώνεται στους κωδικούς 297-298.

Αν δεν συμπληρωθεί κανένα ποσό παρακρατηθέντος φόρου, υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί και επιβάλλεται με την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδεται κατά περίπτωση.

Προκειμένου να κριθεί αν το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αποτελεί εισόδημα ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων ι΄ και ια΄, κατά περίπτωση, της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ. (δηλαδή θα φορολογηθεί σαν να είναι εισόδημα που δημιουργείται στην Ελλάδα)

ΚΩΔ. 395-396: Aσφάλισμα ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου που καταβάλλεται σε αυτόν από αλλοδαπούς φορείς

Συμπληρώνει τους κωδικούς 395-396 του ΠΙΝΑΚΑ 4Α που αφορούν ασφάλισμα ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου που καταβάλλεται σε αυτόν από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων ΕλλάδαςΤο ασφάλισμα αυτό, για το οποίο δεν διενεργήθηκε η παρακράτηση (της περ. ε΄ παρ.1 άρθρου 64 του ν.4172/2013) από τους εν λόγω φορείς, φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου ανάλογα με τον τρόπο καταβολής (περιοδικά, εφάπαξ, πρόωρη εξαγορά 10%, 15% 20%, 50%) και οι φορολογούμενοι καλούνται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών

ΚΩΔ. 411-412 και 653-654: Εισοδήματα επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό: Το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή αναγράφεται στους κωδικούς  653-654 του πίνακα 4Γ2
Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας
Επίσης συμπληρώνουν τους κωδικούς  411-412 του ΠΙΝΑΚΑ Γ2 για το καθαρό από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητος στην αλλοδαπή ΚΑΙ ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σε εuro

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ: Όταν φυσικό πρόσωπο αποκτά εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, για τα εισοδήματα αυτά βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου
ΚΩΔ. 463-464 και 469-470: εισοδήματα αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητος στην αλλοδαπή
Το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή αναγράφεται στους κωδικούς 469-470 του πίνακα 4Γ1


Συμπληρώνονται επίσης οι κωδικοί 463-464 του ΠΙΝΑΚΑ Γ1 για το καθαρό εισόδημα από την άσκηση ατομικής  αγροτικής δραστηριότητος   στην αλλοδαπή και ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σε εuro

ΚΩΔ. 619-620 και 659-660: εισοδήματα από μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών


Είναι απαλλασσόμενα τα μερίσματα (ημεδαπά και εισαγόμενα αλλοδαπά) των ναυτιλιακών εταιριών. Συμπληρώνονται οι κωδικοί 659-660 (χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση), ή 619-620 (με ηλεκτρονική πληροφόρηση). Δεν θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος. Θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης.

ΚΩΔ. 619-620 και 659-660: εισοδήματα αλλοδαπού προσωπικού (Ν. 89/1967)

Τα εισοδήματα του αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, που δεν προκύπτουν στην Ελλάδα και βάσει της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 δεν υπόκεινται σε φορολογία, δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6. Δεν θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος. Θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης.

Το αλλοδαπό αυτό προσωπικό θα φορολογηθεί, μόνο για τα εισοδήματα που αποκτά στην Ελλάδα.Ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή στο κέρδος από μεταβίβαση τίτλων στην αλλοδαπή από χώρες που έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα καταχωρείται στους κωδικούς 867-868 του πίνακα 4Ε της φορολογικής δήλωσης.

Προκειμένου να κριθεί αν το εισόδημα από την μεταβίβαση τίτλων αποτελεί εισόδημα ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.4172/2013. (Θεωρείται εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή, στην Ελλάδα δηλαδή…).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 5 παρ.1θ΄ του Ν. 4172/2013 λέει: «το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση».


ΠΟΛ.1135/2017 
ΠΟΛ.1197/2016 
ΠΟΛ.1078/2018 
ΠΟΛ.1090/2018
ΠΟΛ.1094/2018   
ΠΟΛ.1102/2018
ΠΟΛ.1068/2018 παρ. 8     
Ν.4172/2013 άρθρα 1-9

ΟΤΑΝ Ο ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (Όχι σε euro): Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), για τις ανάγκες της πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.
Σε περίπτωση όμως, περιοδικών καταβολών, η μετατροπή γίνεται με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου για εισοδήματα από τις Η.Π.Α. πιστώνεται μόνο το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και όχι και ο πολιτειακός φόρος.

www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε τα σχόλια σας εδώ! Παρακαλούμε να είναι ευπρεπή!

Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE