Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα οδηγιες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Συντάξεις 2019: Οδηγός συνταξιοδότησης από ΕΦΚΑ

  Δεν υπάρχουν σχόλια
3:27 μ.μ.

Nexus Management Consultants

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 23, 15:30

Οδηγός συνταξιοδότησης από ΕΦΚΑ

 Συντάξεις 2019: Οδηγός συνταξιοδότησης από ΕΦΚΑ

Οδηγός συνταξιοδότησης από ΕΦΚΑ: Η αίτηση συνταξιοδότησης μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, υποβάλλεται μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα που οδηγεί το προηγούμενο link, για όλους τους ασφαλισμένους -ανεξάρτητα από το πόσοι ήταν οι φορείς ασφάλισής τους-  με τους κωδικούς του Τaxisnet.

 1. Πώς υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης;
 2. Πού υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης;
 3. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης;
 4. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι έχω συμπληρώσει σωστά την αίτηση συνταξιοδότησης;
 5. Ήμουν ασφαλισμένος σε δύο φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Ποιον αριθμό μητρώου πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση συνταξιοδότησης;
 6. Για ποιον λόγο θα πρέπει να προτιμήσω να συμπληρώσω την αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά;
 7. Πότε πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά;
 8. Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης;
 9. Μπορώ να υποβάλω αίτημα να εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης άμεσα;
 10. Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;
 11. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη;
 12. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, ποια υπηρεσία του ΕΦΚΑ πρέπει να ενημερωθεί;

Read More

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018

ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία

  Δεν υπάρχουν σχόλια
9:36 π.μ.

ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία | ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία
ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία


ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία

ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία

  ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
ΓΕΜΗ δημοσίευση υποχρεωτικών αρχείων ανα κατηγορία επιχείρισης
Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 21, 09:40

ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία


Περαιτέρω ως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις νοείται το σύνολο των περιγραφόμενων λογιστικών αρχείων που ανωτέρω παρατίθεται αναλυτικά καθώς και:


i. Το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών που πηγάζουν από το προσάρτημα

ii. Η έκθεση ελέγχου όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται

iii. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/των διαχειριστή/διαχειριστών όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές (δείτε παρακάτω στην ενότητα ΙΙΙ).iv. Η έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για ορισμένο αριθμό οντοτήτων (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

v. Η Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες σε χρηματαγορές οντότητες και (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

vi. Η σχετική έκθεση πληρωμών προς Κυβερνήσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται. (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

Οι ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται ως σύνολο στην μερίδα της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  του ν. σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις δημοσιότητας  κ.ν. .Επισημαίνουμε ότι τα αρχεία που ανεβαίνουν σε αυτήν την αίτηση δεν θα έχουν υπογραφές σε κανένα σημείο και θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να μετατραπούν από word σε pdf προκειμένου να είναι ευανάγνωστα. Στην περίπτωση που δεν είναι ευανάγνωστα η αίτηση θα επιστραφεί στον υπόχρεο. Το βάρος της απόδειξης της υπογραφής των εν λόγω αρχείων, πράξεων ή και στοιχείων το αναλαμβάνει πλήρως ο υπόχρεος  με την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης.
 


Read More

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

ΓΕΜΗ δημοσίευση υποχρεωτικών αρχείων ανα κατηγορία επιχείρισης

  Δεν υπάρχουν σχόλια
2:01 μ.μ.

.ΓΕΜΗ δημοσίευση υποχρεωτικών αρχείων ανα κατηγορία επιχείρισης | ΓΕΜΗ δημοσίευση υποχρεωτικών αρχείων ανα κατηγορία επιχείρισης
ΓΕΜΗ δημοσίευση υποχρεωτικών αρχείων ανα κατηγορία επιχείρισης

ΓΕΜΗ δημοσίευση υποχρεωτικών αρχείων ανα κατηγορία επιχείρισης

  2018  ΓΕΜΗ δημοσίευση υποχρεωτικών αρχείων ανα κατηγορία επιχείρισης

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία
Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 21, 09:40

ΓΕΜΗ δημοσίευση υποχρεωτικών αρχείων ανα κατηγορία επιχείρισηςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (ατομικές οικονομικές καταστάσεις)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ [Αφορά τις οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο γ' του ]
ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
[Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα,καθαρή θέση, χρηματοροές & προσάρτημα) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  (άρθρο 16 παρ.2) αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ωστόσο οι αιτήσεις  δίνουν την δυνατότητα στους υπόχρεους να μπορούν να ανεβάσουν και ατομικά το κάθε στοιχείο.]
1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ4. Β1.1 ή Β1.2
1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2
1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2
1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β5)
1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2  (ή εναλλακτικά υπ.Β5 ή και τίποτα από τα ανωτέρω)(4)
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6)
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6)
3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3
3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3
3. Προσάρτημα
3. Προσάρτημα
3. Προσάρτημα(3)
4. Κατάσταση Χρηματοροών υπ. Β4
4. Προσάρτημα5. Προσάρτημα
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με (1)
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Δυνητική
Δυνητική
Δυνητική
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ή Διαχειριστών ΕΠΕ/ΙΚΕ(2)
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Δυνητική
Δυνητική
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΕ/ΕΕ
Δεν απαιτείται
Δεν απαιτείται
Δεν απαιτείται
Δεν απαιτείται
Δεν απαιτείται[1] Για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται μετά την 07/07/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του ν.. Για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν τα όρια απαλλαγής από υποχρεωτικό έλεγχο του  του κ.ν.  για όλες τις κεφαλαιουχικές (ο έλεγχος είναι δυνητικός όταν ο κύκλος εργασιών είναι κάτω του €1.000.000,00 και υπάρχει σχετική πρόνοια στο καταστατικό).
[2] Για οικονομικέςκαταστάσεις που συντάσσονται από την 01/01/2016 και μετά. Για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν οι προγενέστερες πρόνοιες των νόμων κ.ν., ν. & ν. σύμφωνα με τις οποίες η κατάρτιση έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν υποχρεωτική για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
[3] Οι οντότητες  της  του Ν.  μπορούν να συντάσσουν  μόνο την κατάστασηαποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του νόμου.
[4]  Σύμφωνα με την ρητή διάταξη της  του ν. το προσάρτημα για τις πολύ μικρές οντότητες της του ν. έχει γίνει ιδιαίτερα συνοπτικό και απαιτεί τουλάχιστον τις κάτωθι πληροφορίες:
α) Την επωνυμία της οντότητας.
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.
γ) Την περίοδο αναφοράς.
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Ι) Να δηλώσουν ότι έχουν καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με την  του ν. .

Read More

Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE