Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα προθεσμιες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα προθεσμιες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Τροποποίηση υπόχρεων σε πόθεν έσχες με νομοσχέδιο

Τροποποίηση υπόχρεων σε πόθεν έσχες με νομοσχέδιο

Στο σχέδιο νόμου «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε τροπολογία με την οποία εντάσσονται στα υπόχρεα πρόσωπα πόθεν έσχες:

α) οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς, 

 β) οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο, 

 γ) οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 23, 12:30
Nexus Management Consultants

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Υπόχρεοι «πόθεν έσχες» προθεσμίες δηλώσεων


Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 15, 16:30
Nexus Management Consultants

Υπόχρεοι «πόθεν έσχες» προθεσμίες δηλώσεων 

Πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δημοσιογράφοι, πρόεδροι και διοικητές τραπεζών, καθώς και ένα πλήθος άλλων προσώπων, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, κοινώς «πόθεν έσχες», και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003. 
Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) του έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 μετά την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πόθεν Έσχες όπως αναθεωρήθηκε με τον νόμο 4571 / 2018.

Οδηγίες Καταχώρησης Καταστάσεων Υπόχρεων Πόθεν έσχες


Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 15, 10:30
Nexus Management Consultants

Οδηγίες Καταχώρησης Καταστάσεων Υπόχρεων Πόθεν έσχες

Οδηγίες Καταχώρησης Καταστάσεων Υπόχρεων Πόθεν έσχες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας ετοιμάσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης “πόθεν έσχες”, με τα πιο υπεύθυνα αποτελέσματα προκειμένου να μην σας απασχολήσει ξανά το θέμα αυτό. Εφόσον επιθυμείτε συμβουλευτικές υπηρεσίες για να πάρετε το καλύτερο αποτέλεσμα, θα πρέπει να κανονίσουμε μια συνάντηση γνωριμίας. Εάν βρίσκεστε κοντά στην Αγία Παρασκευή αλλά και στον Νέο Κόσμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση με τον υπεύθυνο λογιστή μας, από τον οποίο θα λάβετε την κατάλληλη πληροφόρηση.

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 14, 10:30
Nexus Management Consultants

Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018

Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018 

Βάσει της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προβλέπεται ότι η ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης των υπόχρεων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των αρμοδίων για το σκοπό αυτό υπηρεσιών, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 25η Ιανουαρίου 2019

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Airbnb πρόστιμα 5.000 ευρώ μετά την προθεσμία 30 Νοεμβρίου από ΑΑΔΕ

Nexus Management Consultants

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 26, 11:40

Airbnb πρόστιμα 5.000 ευρώ μετά την προθεσμία 30 Νοεμβρίου ΑΑΔΕ

Ποιες είναι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων - Τι να προσέξουν
Οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

2018 φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Νοεμβρίου

2018 φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Νοεμβρίου. | 2018 φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Νοεμβρίου.

2018 φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Νοεμβρίου. 

1.000 ευρώ Πρόστιμο για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στην ΑΑΔΕ 2018 φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Νοεμβρίου

Βουρβούλακας Νίκος

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:    2018παράταση, προθεσμιες,
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Προθεσμίες Βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων airbnb, booking

2018 φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Νοεμβρίου

έως τις 15.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή των ετήσιων πινάκων προσωπικού (Ε4) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (μετά την παράταση που δόθηκε με την με αρ. οικ.54891/Δ1.18905 26.10.2018 απόφαση),


Υποχρεώσεις Νοεμβρίου 2018

12 Νοεμ. 2018
Φ.Π.Α.
1.      12 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
Λοιπές υποχρεώσεις
1.      12 Νοεμ. 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου
15 Νοεμ. 2018
Λοιπές υποχρεώσεις
1.      15 Νοεμ. 2018 Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Φ.Π.Α.
1.      15 Νοεμ. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Οκτωβρίου
20 Νοεμ. 2018
Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.
1.      20 Νοεμ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
Λοιπές υποχρεώσεις
1.      20 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Οκτωβρίου
2.      20 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου
3.      20 Νοεμ. 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Οκτώβριο
26 Νοεμ. 2018
Παρακρατούμενοι φόροι
1.      26 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
Φ.Π.Α.
1.      26 Νοεμ. 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα
27 Νοεμ. 2018
Παρακρατούμενοι φόροι
1.      27 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Σεπτεμβρίου
Λοιπές υποχρεώσεις
1.      27 Νοεμ. 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Σεπτεμβρίου
30 Νοεμ. 2018
Λοιπές υποχρεώσεις
1.      30 Νοεμ. 2018 Εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», προσώπων που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση ακίνητων σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1.1.2018 μέχρι τις 30.11.2018
2.      30 Νοεμ. 2018 «Συγκεντρωτική Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το έτος 2018, για τις μισθώσεις που η αναχώρηση του μισθωτή έγινε μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018
3.      30 Νοεμ. 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Σεπτεμβρίου
4.      30 Νοεμ. 2018  Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
5.      30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (Περιόδου Οκτωβρίου)
6.      30 Νοεμ. 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Οκτωβρίου
7.      30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Σεπτέμβριο)
8.      30 Νοεμ. 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Σεπτέμβριος)
  1. 30 Νοεμ. 2018 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα
  2. 30 Νοεμ. 2018 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 30.9.2018
  3. 30 Νοεμ. 2018 Υποβολή αίτησης για όσους έχουν ενταχθεί κατά το παρελθόν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ηλεκτρικής ενέργειας
Φ.Π.Α.
1.      30 Νοεμ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Οκτωβρίου
2.      30 Νοεμ. 2018 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολή τυχόν αναλογούντων ποσών, που η προθεσμία τους έληξε στις 31.10.2018, για τις επιχειρήσεις με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Δήλωση Intrastat
1.      30 Νοεμ. 2018 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Οκτωβρίου
Παρακρατούμενοι φόροι
1.      30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
2.      30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
3.      30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
4.      30 Νοεμ. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
5.      30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Σεπτεμβρίου)
Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.
1.      30 Νοεμ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Οκτωβρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
2.      30 Νοεμ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ μηνός Οκτωβρίου - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017. | Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017.
Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017 Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων “πόθεν έσχες”. 

Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Πόθεν έσχες Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων “πόθεν έσχες”.

Βουρβούλακας Νίκος

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:    2018ποθεν εσχες,  προθεσμιες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
 Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018
 Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018
 Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018

Παράταση υποβολής καταστάσεων ΓΕΜΗ ζητά η ΠΟΦΕΕ

Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας ετοιμάσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης “πόθεν έσχες”, με τα πιο υπεύθυνα αποτελέσματα προκειμένου να μην σας απασχολήσει ξανά το θέμα αυτό.
Εφόσον επιθυμείτε συμβουλευτικές υπηρεσίες για να πάρετε το καλύτερο αποτέλεσμα, θα πρέπει να κανονίσουμε μια συνάντηση γνωριμίας.
Εάν βρίσκεστε κοντά στην Αγία Παρασκευή αλλά και στον Νέο Κόσμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση με τον υπεύθυνο λογιστή μας, από τον οποίο θα λάβετε την κατάλληλη πληροφόρηση.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ΝΕΕΣ

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ΝΕΕΣ | Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ΝΕΕΣ
Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ΝΕΕΣ


Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ΝΕΕΣ. 

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ΝΕΕΣ

Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017 : Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:  Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018
 Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018
Παράταση υποβολής καταστάσεων ΓΕΜΗ ζητά η ΠΟΦΕΕ


Πόθεν έσχες: Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων  για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ΝΕΕΣ

Παράταση προθεσμιών υποβολής 

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων


Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων | Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων 
Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων. 

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη ΕντύπωνΧρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων.

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Παράταση υποβολής καταστάσεων ΓΕΜΗ ζητά η ΠΟΦΕΕ
Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 05, 14:20

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων

1 Το ενιαίο έντυπο Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)
2 Το έντυπο Ε4 ετήσιος πίνακας προσωπικού
3 O E4 - Ετήσιος Συμπληρωματικός
4 O E4 - Αρχικός
5 Το έντυπο Ε4- συμπληρωματικός ωραρίου
6 Το έντυπο Ε4 - τροποποιητικός αποδοχών
7 Τα έντυπα Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
8 Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) 
9 Ε7: Βεβαίωση Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
10 Το έντυπο Ε8 : Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
11 Το έντυπο Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/ και εκ περιτροπής εργασίας
12 Το έντυπο Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση.
13 Το έντυπο Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία

ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία | ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία
ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία


ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία

ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία

  ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
ΓΕΜΗ δημοσίευση υποχρεωτικών αρχείων ανα κατηγορία επιχείρισης
Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 21, 09:40

ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά αρχεία


Περαιτέρω ως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις νοείται το σύνολο των περιγραφόμενων λογιστικών αρχείων που ανωτέρω παρατίθεται αναλυτικά καθώς και:


i. Το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών που πηγάζουν από το προσάρτημα

ii. Η έκθεση ελέγχου όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται

iii. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/των διαχειριστή/διαχειριστών όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές (δείτε παρακάτω στην ενότητα ΙΙΙ).iv. Η έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για ορισμένο αριθμό οντοτήτων (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

v. Η Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες σε χρηματαγορές οντότητες και (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

vi. Η σχετική έκθεση πληρωμών προς Κυβερνήσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται. (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

Οι ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται ως σύνολο στην μερίδα της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  του ν. σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις δημοσιότητας  κ.ν. .Επισημαίνουμε ότι τα αρχεία που ανεβαίνουν σε αυτήν την αίτηση δεν θα έχουν υπογραφές σε κανένα σημείο και θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να μετατραπούν από word σε pdf προκειμένου να είναι ευανάγνωστα. Στην περίπτωση που δεν είναι ευανάγνωστα η αίτηση θα επιστραφεί στον υπόχρεο. Το βάρος της απόδειξης της υπογραφής των εν λόγω αρχείων, πράξεων ή και στοιχείων το αναλαμβάνει πλήρως ο υπόχρεος  με την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης.