Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

  Δεν υπάρχουν σχόλια
Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017. | Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017.
Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017 Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων “πόθεν έσχες”. 

Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Πόθεν έσχες Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων “πόθεν έσχες”.

Βουρβούλακας Νίκος

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:    2018ποθεν εσχες,  προθεσμιες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
 Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018
 Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018
 Διαθέσιμη η εφαρμογή Πόθεν Έσχες 2018

Παράταση υποβολής καταστάσεων ΓΕΜΗ ζητά η ΠΟΦΕΕ

Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας ετοιμάσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης “πόθεν έσχες”, με τα πιο υπεύθυνα αποτελέσματα προκειμένου να μην σας απασχολήσει ξανά το θέμα αυτό.
Εφόσον επιθυμείτε συμβουλευτικές υπηρεσίες για να πάρετε το καλύτερο αποτέλεσμα, θα πρέπει να κανονίσουμε μια συνάντηση γνωριμίας.
Εάν βρίσκεστε κοντά στην Αγία Παρασκευή αλλά και στον Νέο Κόσμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση με τον υπεύθυνο λογιστή μας, από τον οποίο θα λάβετε την κατάλληλη πληροφόρηση.Πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων


Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων για το έτος 2018 (χρήση 2017)


Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που αφορά στην τροποποίηση διατάξεων περί “πόθεν έσχες
οι οποίες προβλέπουν προθεσμίες υποβολής σε νέες ημερομηνίες και
  • για τις δηλώσεις “πόθεν έσχες ετών 2015 έως και 2017 και
  • για την υποβολή των καταστάσεων υπόχρεων για το έτος 2018 (χρήση 2017)


Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων

“πόθεν έσχες”

Η τροποποίηση αρκετών διατάξεων του νόμου 3213/2003 “πόθεν έσχες”,  με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει νέες προθεσμίες
  1. για την υποβολή των δηλώσεων ποθεν εσχες των ετών 2015 έως και 2017, όπως και
  2. για την υποβολή των καταστάσεων υπόχρεων για το έτος 2018 (χρήση 2017) που όπως είναι
  3. γνωστό είχαν «παγώσει» μετά τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που έκρινε αντισυνταγματικές ορισμένες
  4. διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων ηλεκτρονικής υποβολής πόθεν έσχες.


Δεδομένου ότι δεν θα υπάρξουν νέες τροποποιήσεις μέχρι την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου, αυτές
είναι οι προθεσμίες που θα ισχύσουν για όλες τις περιπτώσεις:


1.  Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες 2018

(από 1.1.2017 έως 31.12.2017)Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νομοσχεδίου:
"1. Οι καταστάσεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3213/2003 για τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Π.Κ.
και Δ.Ο.Σ. 2018 καταχωρίζονται έως τις 22-11-2018."


2.   Υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες υπόχρεων από την πρώτη

απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση).Με την παράγραφο 14 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου γίνεται προσαρμογή της προθεσμίας, στην
οποία θα υποβληθούν οι δηλώσεις που εκκρεμούν κατά το τρέχον έτος για όλους τους υπόχρεους.
Ειδικότερα, προβλέπεται ειδική και εξαιρετική προθεσμία που αφορά τις δηλώσεις παρελθόντων
ετών που πρόκειται να υποβληθούν εκ νέου, και παράλληλα επιχειρείται η χρονική και κατά
περιεχόμενο εναρμόνιση των δηλώσεων αυτών υπό το νέο νομικό καθεστώς. Με την προτεινόμενη
ρύθμιση χορηγείται εύλογος χρόνος, τόσο για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του 2018 (χρήση 2017), όσο και για την υποβολή των
δηλώσεων, που αφορούν σε προηγούμενα έτη και χρήσεις.
Η παράγραφος 1 ορίζει:
«2. Η δήλωση της παρ. 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από
την απόκτηση της ιδιότητας τους (αρχική δήλωση). Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε
χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας
των υπόχρεων και για την επόμενη χρήση. Ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτ. α' έως και ε'
και ιβ' της παρ. 1 για τρεις (3) περαιτέρω χρήσεις μετά το έτος της απώλειας της ιδιότητας ή της λήξης
της θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Κατ' εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με
απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 έως την δημοσίευση του παρόντος
νόμου και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017)
υποβάλλονται από 01-12-2018 έως 28-2-2019».
Σύμφωνα επίσης με την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 10, και δεδομένου ότι η διαδικτυακή
εφαρμογή για την υποβολή πόθεν έσχες θα τεθεί εκτός λειτουργίας για δύο μήνες μετά την
δημοσίευση του νόμου, όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες επιβάλλεται για
πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης, υποβάλλουν τη σχετική (αρχική) δήλωσή τους
μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα
κατά το οποίο η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή θα τεθεί εκτός λειτουργίας.
3.  Υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες (ετήσια δήλωση)Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι ετήσιες δηλώσεις των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017
(χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 01-12-2018 έως 28-2-2019.


Με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου επιχειρείται η χρονική και η κατά περιεχόμενο
εναρμόνιση των δηλώσεων που πρόκειται να υποβληθούν υπό το νέο νομικό καθεστώς και
χορηγείται εύλογος χρόνος για την εκ νέου υποβολή των ΔΠΚ και ΔΟΣ. Επιπλέον, στα πλαίσια της
χρηστής διοίκησης και της αποφυγής περιττών διοικητικών βαρών, επιλέγεται η δυνατότητα των
υπόχρεων, εφόσον δεν υποχρεούνται σε μεταβολή του περιεχομένου τους, να επιβεβαιώσουν και
να εγκρίνουν το περιεχόμενο των ήδη υποβληθεισών δηλώσεών τους, οι οποίες θα λαμβάνουν νέο
πρωτόκολλο και αποδεικτικό υποβολής και θα ισχύουν ως νέες.


Η διάταξη ορίζει αναλυτικά:


«4. Υπόχρεοι που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον
δεν απαιτείται μεταβολή του περιεχομένου τους κατά τις διατάξεις του παρόντος. Αρχικές δηλώσεις με
απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 που υποβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του
παρόντος αρκεί να περιέχουν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής τους περιουσιακά στοιχεία και
δεν απαιτείται μεταβολή τους για μόνο το λόγο αυτόν. Έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί για τις δηλώσεις
που επιβεβαιώνονται κατά την παράγραφο αυτή θεωρούνται έγκυροι».


Τα λογιστικά γραφεία που έχουν πελάτες υπόχρεους σε υποβολή “πόθεν έσχες”, θα πρέπει να τους
ειδοποιήσουν σχετικά με την έναρξη επιχειρήσεων σχετικών με την υποβολή εκ νέου για τα χρόνια
2015 έως 2016, εφόσον έχει αλλάξει κάτι από τις τελευταίες δηλώσεις.


Οι υπόχρεοι για την τελευταία χρονιά (2017) πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις οι οποίες
καταχωρίζονται έως τις 22-11-2018."


Το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας ετοιμάσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την υποβολή της
ηλεκτρονικής δήλωσης “πόθεν έσχες”, με τα πιο υπεύθυνα αποτελέσματα προκειμένου να μην σας
απασχολήσει ξανά το θέμα αυτό.
Εφόσον επιθυμείτε συμβουλευτικές υπηρεσίες για να πάρετε το καλύτερο αποτέλεσμα, θα πρέπει
να κανονίσουμε μια συνάντηση γνωριμίας.
Εάν βρίσκεστε κοντά στην Αγία Παρασκευή αλλά και στον Νέο Κόσμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί
μια συνάντηση με τον υπεύθυνο λογιστή μας, από τον οποίο θα λάβετε την κατάλληλη πληροφόρηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε τα σχόλια σας εδώ! Παρακαλούμε να είναι ευπρεπή!

Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE