Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

ΕΦΚΑ αίτηση επιστροφής μείωσης σύνταξης

  Δεν υπάρχουν σχόλια
ΕΦΚΑ αίτηση επιστροφής μείωσης σύνταξης. | ΕΦΚΑ αίτηση επιστροφής μείωσης σύνταξης.


Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη
Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη. 

Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξηΕΦΚΑ αίτηση επιστροφής μείωσης σύνταξης

Βουρβούλακας Νίκος

Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον
ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και
επικουρική σύνταξη


Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη
Αναδρομικά συντάξεων για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στον ΕΦΚΑ
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ εκδίδει Δελτίο Τύπου


Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών
συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, θέτει από σήμερα σε λειτουργία, on line εφαρμογή
για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και
υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.


Η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς
επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική
σύνταξη, και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή
σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων.
Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.


Αξίζει να επισημανθεί, ότι κυρίαρχος προσανατολισμός του Φορέα παραμένει η συνεχής και διαρκής
βελτίωση των υπηρεσιών και των παροχών του προς τους πολίτες και η απλούστευση των
διαδικασιών.
Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη
Το γραφείο μας προκειμένου να βοηθήσει με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης προς το ΕΦΚΑ
και τα λοιπά Ταμεία, θα επιθυμούσε να σας κλείσει κάποια συνάντηση.


Τηλεφωνήστε στο 210-9015539 από τις 09.00-17.00. Θα πρέπει να μιλήσουμε τηλεφωνικά για να
μας φέρεται δικαιολογητικά αλλά και κάποια απαραίτητα στοιχεία από τον ασφαλιστικό φορέα.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα δεχτείτε θα έχουν ως αποτέλεσμα να ξενοιάσετε από αυτή τη εκκρεμότητα. Με τα έως τώρα δεδομένα μπορεί να κλείσουμε συνάντηση στο χώρο μας στην Αγία Παρασκευή και στο Νέο Κόσμο. Από την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 θα δεχόμαστε τηλέφωνα για ραντεβού.Το κείμενο αίτησης επιστροφής ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

Το κείμενο αίτησης επιστροφής ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

ΠΡΟΣ 1.ΤON EΦΚΑ, 2.ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ A. Παρακαλώ να μην εφαρμοστούν οι μειώσεις που έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη που λαμβάνω από τους ακόλουθους τ. φορείς: Α1. ΤON EΦΚΑ 1. Περιφερειακή Υπηρεσία: ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) -> Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη Αριθμός Μητρώου: 5763613 Β. Ζητώ και επιθυμώ να μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά το ποσό των μηνιαίων ή και των ετήσιων περικοπών στην κύρια σύνταξή μου από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου με το άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ. ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012. Επίσης ζητώ για το ίδιο διάστημα να μου γνωστοποιήσετε και τα ποσά Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας που έπαψα να λαμβάνω μετά την εφαρμογή του ν. 4093/2012. Παραθέτω την από 30/8/2017 και με αρ. πρωτοκόλλου 14234Β απάντηση που έδωσε το Ε’ τοπικό υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για ανάλογο αίτημα σε συνταξιούχο ο οποίος δικαιώθηκε με την υπ’ αριθ. 3037/2018
=====================

Το κείμενο στις αιτήσεις για τις κύριες συντάξεις
1. Στην αίτηση προς τον ΕΦΚΑ που θα υποβάλουν οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ,
ΕΤΑΑ θα γράψουν τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, διεύθυνση κ.λπ.)
και το κείμενο που δημοσιεύει ο ΕΤ το οποίο αναφέρει:

«Ζητώ και επιθυμώ να μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά το ποσό των μηνιαίων ή και των ετήσιων
περικοπών στην κύρια σύνταξή μου από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
αίτησής μου με το άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ. ΙΑ.5 περίπτ. 1
και υποπαρ. ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012. Επίσης ζητώ για το ίδιο διάστημα να μου
γνωστοποιήσετε και τα ποσά Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας που έπαψα
να λαμβάνω μετά την εφαρμογή του ν. 4093/2012.

Παραθέτω την από 30/8/2017 και με αρ. πρωτοκόλλου 14234Β απάντηση που έδωσε το Ε’ τοπικό
υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για ανάλογο αίτημα σε συνταξιούχο ο οποίος
δικαιώθηκε με την υπ’ αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης, για την
επιστροφή των εν λόγω περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις
υπ’ αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ζητώ άμεσα τη διακοπή
των παραπάνω μειώσεων και την επιστροφή τους με την αναδρομικότητα που ορίζει ο νόμος βάσει
της απόφασης του ΣτΕ».

2. Στην αίτηση που θα υποβάλλουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου στις Υπηρεσίες πληρωμών
συντάξεων του ΓΛΚ και νυν ΕΦΚΑ θα αναφέρουν το ίδιο αίτημα, δηλαδή:

«Ζητώ και επιθυμώ να μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά το ποσό των μηνιαίων ή και των ετήσιων
περικοπών στην κύρια σύνταξή μου από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
αίτησής μου με το άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ. ΙΑ.5 περίπτ. 1
και υποπαρ. ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012. Επίσης ζητώ για το ίδιο διάστημα να μου
γνωστοποιήσετε και τα ποσά Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας που έπαψα
να λαμβάνω μετά την εφαρμογή του ν. 4093/2012.

Παραθέτω την από 30/8/207 και με αρ. πρωτοκόλλου 14234Β απάντηση που έδωσε το Ε’
τοπικό υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για ανάλογο αίτημα σε συνταξιούχο ο
οποίος δικαιώθηκε με την υπ’ αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης,
για την επιστροφή των εν λόγω περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις
υπ’ αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ζητώ άμεσα τη
διακοπή των παραπάνω μειώσεων και την επιστροφή τους με την αναδρομικότητα που ορίζει
ο νόμος βάσει της απόφασης του ΣτΕ».

Στις 30 Αυγούστου 2017 και εν όψει της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ο ΕΦΚΑ
Θεσσαλονίκης απάντησε στο συνταξιούχο Οδυσσέα Τσολογιάννη με αναλυτική κατάσταση για
τις περικοπές που του επεβλήθησαν με τους νόμους 4051 και 4093 σε κύρια και επικουρική
σύνταξη από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι και τον Ιούλιο του 2015.

Το αίτημα έγινε κατά το προδικαστικό στάδιο, από το ίδιο το δικαστήριο για λογαριασμό του
συνταξιούχου.

Ο ΕΦΚΑ υποχρεώθηκε και απέστειλε αναλυτικά τις περικοπές που έγιναν για κάθε μήνα και
βάσει αυτών των στοιχείων το δικαστήριο καθόρισε και το τελικό ποσό των αναδρομικών!

Η έφεση που ασκήθηκε από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ είναι για να καθυστερήσουν την εφαρμογή
της πρωτόδικης απόφασης. Νομικοί λένε ότι η επιχειρηματολογία της εφέσεως είναι ανίσχυρη διότι
η απόφαση του Πρωτοδικείου και όλες όσες ακολουθήσουν «πατούν» επάνω στην
αντισυνταγματικότητα των περικοπών που έκρινε το ΣτΕ.


Συντάξεις 2019: Οδηγός συνταξιοδότησης από ΕΦΚΑ

Συντάξεις 2019: Οδηγός συνταξιοδότησης από ΕΦΚΑ

Αιτήσεις στον ΕΦΚΑ για αναδρομικά συντάξεις: Δεκτές μέχρι την απόφαση του ΣτΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε τα σχόλια σας εδώ! Παρακαλούμε να είναι ευπρεπή!

Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE