Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΡΓΑΝΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΡΓΑΝΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Υπόδειγμα ατομικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Υπόδειγμα ατομικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το  Π.Δ. 156/1994

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Υπόδειγμα ατομικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το  Π.Δ. 156/1994

Όπως θα δείτε στο υπόδειγμα, πέραν των βασικών στοιχείων μιας ατομικής σύμβασης εργασίας συμπεριλαμβάνονται (προς δυνητική χρήση) και οι ακόλουθοι όροι:  Όρος συμψηφισμού αποδοχών Παροχές σε είδος Δυνητική χρήση 6ημέρης απασχόλησης Ρήτρα ανάκλησης επιδομάτων εξ ελευθεριότητας  Όρος πρόωρης καταγγελίας από τον εργαζόμενο  Όροι προσωπικών δεδομένων Λοιποί όροι για θέματα αδείας, ασθενείας (και αιτιολόγησης αυτής), πρόσθετης εργασίας κλπ.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) 4595/Δ1.1613/31-1-2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) 4595/Δ1.1613/31-1-2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) 4595/Δ1.1613/31-1-2019 Παράταση προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) 4595/Δ1.1613/31-1-2019 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, όπως ορίζεται στην παρ. 5.17 του άρθρου 5 της οικ. 32143/Δ1.11288 /11.6.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2401 Β΄)

Παράταση προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) 4595/Δ1.1613/31-1-2019

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, όπως ορίζεται στην παρ. 5.17 του άρθρου 5 της οικ. 32143/Δ1.11288 /11.6.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2401 Β΄)

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 05, 13:30
Nexus Management Consultants

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

ΕΡΓΑΝΗ Ε11 ετήσια 2018 υποβολή του Βιβλίου ΑδειώνΤελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 18, 14:00
Nexus Management Consultants

ΕΡΓΑΝΗ Ε11 ετήσια 2018 υποβολή του Βιβλίου Αδειών

ΕΡΓΑΝΗ Ε11 ετήσια 2018 υποβολή του Βιβλίου Αδειών

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στο «ΕΡΓΑΝΗ», ηλεκτρονικά εντός του μηνός Ιανουαρίου, την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος καθώς και τα στοιχεία των εργαζομένων που τα έλαβαν.

Αριθμ.οικ.49327/10702 Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε11


Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 18, 13:00
Nexus Management Consultants

Αριθμ.οικ.49327/10702 Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε11

Αριθμ.οικ.49327/10702 Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε11

Αριθμ. οικ. 49327/10702 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 28153/126/28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013).

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

E4 παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού 2018 στην ΕΡΓΑΝΗ

ΓΕΜΗ Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιγράφων πρακτικών γενικώς συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. | ΓΕΜΗ Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιγράφων πρακτικών γενικώς συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
E4 παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού 2018 στην ΕΡΓΑΝΗ

E4 παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού 2018 στην ΕΡΓΑΝΗ. 

E4 παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού 2018 στην ΕΡΓΑΝΗE4 παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού 2018 στην ΕΡΓΑΝΗ.

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Ε8 ΕΡΓΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης»

E4 παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού 2018 στην ΕΡΓΑΝΗ

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Ε8 ΕΡΓΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης»

Ε8 ΕΡΓΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY   «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» | ΓΕΜΗ Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιγράφων πρακτικών γενικώς συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY  Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY  Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης». 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY  Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης»ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY  Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης».

Βουρβούλακας Νίκος

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:    2018ΕΡΓΑΝΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ, υπερωρια
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων
E4 παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού 2018 στην ΕΡΓΑΝΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY  Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης»


Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων


Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων | Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων 
Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων. 

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη ΕντύπωνΧρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων.

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Παράταση υποβολής καταστάσεων ΓΕΜΗ ζητά η ΠΟΦΕΕ
Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 05, 14:20

Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων

1 Το ενιαίο έντυπο Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)
2 Το έντυπο Ε4 ετήσιος πίνακας προσωπικού
3 O E4 - Ετήσιος Συμπληρωματικός
4 O E4 - Αρχικός
5 Το έντυπο Ε4- συμπληρωματικός ωραρίου
6 Το έντυπο Ε4 - τροποποιητικός αποδοχών
7 Τα έντυπα Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
8 Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) 
9 Ε7: Βεβαίωση Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
10 Το έντυπο Ε8 : Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
11 Το έντυπο Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/ και εκ περιτροπής εργασίας
12 Το έντυπο Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση.
13 Το έντυπο Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
Χρόνος υποβολής στο Εργάνη Εντύπων

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών

ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών | ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών
Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018

ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών

ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών
Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 31, 16:10

ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών 

ΕΡΓΑΝΗ υποβολή εντύπων πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών
Από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου 2018, καθίσταται υποχρεωτική η αναγγελία της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης με το νέο έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης».


Τα έντυπα θα αντικατασταθούν σύντομα με απλή γνωστοποίηση μέσω μηνύματος sms από κινητό τηλέφωνο

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

«Εργάνη» έντυπα Ε4 και Ε8 με sms έναρξη υποβολής από...

«Εργάνη» έντυπα Ε4 και Ε8 με sms έναρξη υποβολής από...
 «Εργάνη» έντυπα Ε4 και Ε8 με sms έναρξη υποβολής από...
Από πότε θα υποβάλλονται με sms τα έντυπα Ε4 και Ε8 στο «Εργάνη»

«Εργάνη» έντυπα Ε4 και Ε8 με sms έναρξη υποβολής από...

«Εργάνη» έντυπα Ε4 και Ε8 με sms έναρξη υποβολής από...

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας
Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 09, 18:50

«Εργάνη» έντυπα Ε4 και Ε8 με sms έναρξη υποβολής από...

E4 παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού 2018 στην ΕΡΓΑΝΗ

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Έκτακτη απασχόληση & όριο υπερωριών ανά έτος : Πως αντιμετωπίζεται ;

Έκτακτη απασχόληση & όριο υπερωριών ανά έτος : Πως αντιμετωπίζεται ; | Έκτακτη απασχόληση & όριο υπερωριών ανά έτος : Πως αντιμετωπίζεται ;
Έκτακτη απασχόληση & όριο υπερωριών ανά έτος : Πως αντιμετωπίζεται ;

Έκτακτη απασχόληση & όριο υπερωριών ανά έτος : Πως αντιμετωπίζεται ;

Έκτακτη απασχόληση & όριο υπερωριών ανά έτος : Πως αντιμετωπίζεται ;

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Δήλωση 2018 - Εισόδημα από εξωτερικό φορολογικών κατοίκων Ελλάδας
Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 05, 13:30

Έκτακτη απασχόληση & όριο υπερωριών ανά έτος : Πως αντιμετωπίζεται ;Το όριο των υπερωριών ανά έτος

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου - Τροποποιητικός αποδοχών - Ετήσιος Συμπληρωματικός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ε4 | Συμπληρωματικός ωραρίου - Τροποποιητικός αποδοχών - Ετήσιος Συμπληρωματικός
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου - Τροποποιητικός αποδοχών - Ετήσιος Συμπληρωματικός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ε4 

Συμπληρωματικός ωραρίου - Τροποποιητικός αποδοχών - Ετήσιος Συμπληρωματικός  


Βουρβούλακας Νίκος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου - Τροποποιητικός αποδοχών - Ετήσιος Συμπληρωματικός

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Υ.Α. Φ11321/30149/1961/15.12.2011 Επιβολή προστίμου για την μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία αποχώρησης μισθωτού

Υ.Α Φ11321/30149/1961/15.12.2011 Επιβολή προστίμου για την μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία αποχώρησης μισθωτού
Υ.Α. Φ11321/30149/1961/15.12.2011 Επιβολή προστίμου για την μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία αποχώρησης μισθωτού

Υ.Α Φ11321/30149/1961/15.12.2011 Επιβολή προστίμου για την μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία αποχώρησης μισθωτού

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Εργάνη : οι αλλαγές για την οικειοθελή αποχώρηση ισχύουν από 27/09/2017

Εργάνη : οι αλλαγές για την οικειοθελή αποχώρηση ισχύουν από 27/09/2017

Εργάνη : οι αλλαγές για την οικειοθελή αποχώρηση ισχύουν από 27/09/2017Εργάνη : οι αλλαγές για την οικειοθελή αποχώρηση ισχύουν από 27/09/2017

Εργάνη : οι αλλαγές για την οικειοθελή αποχώρηση ισχύουν από 27/09/2017

Οι αλλαγές στα έντυπα  Ε5: Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού, 

Εργάνη : οι αλλαγές για την οικειοθελή αποχώρηση ισχύουν από 27/09/2017
Εργάνη : οι αλλαγές για την οικειοθελή αποχώρηση ισχύουν από 27/09/2017

Οι νέες προθεσμίες αναγγελίας των εντύπων Αποχώρησης, Απόλυσης, λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016