Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ασφαλιστικά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ασφαλιστικά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Κατεβάστε από εδώ την ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΦΚΑ 2019-02-18

Κατεβάστε από εδώ την ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΦΚΑ 2019-02-18

Κατεβάστε από εδώ την ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΦΚΑ 2019-02-18

Κατεβάστε από εδώ την ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΦΚΑ 2019-02-18

ΕΦΚΑ Συνταξιούχοι συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση ασφαλισμένων και συμπληρώστε την σύμφωνα με τα στοιχεία του άρθρου ΕΦΚΑ Νέες αιτήσεις-ενστάσεις για τον επανυπολογισμό των συντάξεων

Κατεβάστε από εδώ την ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΦΚΑ 2019-02-18


ΕΦΚΑ Νέες αιτήσεις-ενστάσεις για τον επανυπολογισμό των συντάξεων

Τι θα πρέπει να γράφουν οι συνταξιούχοι στις αιτήσεις

ΕΦΚΑ Νέες αιτήσεις-ενστάσεις για τον επανυπολογισμό των συντάξεων

Νέες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλουν οι συνταξιούχοι για να σωθούν οι συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό.

ΕΦΚΑ Νέες αιτήσεις-ενστάσεις για τον επανυπολογισμό των συντάξεων


ΕΦΚΑ Νέες αιτήσεις-ενστάσεις για τον επανυπολογισμό των συντάξεων

Τι θα πρέπει να γράφουν οι συνταξιούχοι στις αιτήσεις Νέες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλουν οι συνταξιούχοι για να μην χάσουν χρήματα. Κατεβάστε από εδώ την ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΦΚΑ 2019-02-18


Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 5/2019 : Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 5/2019 : Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας 
ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 5/2019 : Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 5/2019 : Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 5/2019 : Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας 

Με την παρούσα καθορίζονται ενιαία τα πρόσωπα, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας ΕΦΚΑ και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.

ΕΦΚΑ Εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υγείας των μη μισθωτών ασφαλισμένων στρατιωτών

ΕΦΚΑ Εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υγείας των μη μισθωτών ασφαλισμένων

ΕΦΚΑ Εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υγείας των μη μισθωτών ασφαλισμένων
ΘΕΜΑ: "Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας"

ΕΦΚΑ Εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υγείας των μη μισθωτών ασφαλισμένων

ΘΕΜΑ: "Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας" Σχετ.: 1) οι διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του ν.4529/18 (Α'56) 2) Το αρ.πρωτ.Φ.40021/οικ.1853Ο/1001/30-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης & Παροχών της Γ.Γ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 6ΗΕ346501Ω-ΔΤΞ) 3) η αρ. 5/2019 εγκύκλιος ΕΦΚΑ Με τις ως άνω σχετικές διατάξεις, προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. κλάδων, τομέων και λογαριασμών υγείας. Με την ως άνω εγκύκλιο ΕΦΚΑ (5/2019), δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις ενέργειες των Υπηρεσιών ΕΦΚΑ για την εξαίρεση ασφαλισμένων από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας ΕΦΚΑ, λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορείς εκτός ΕΦΚΑ. Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ.4, δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 23, του ν.4529/18, προβλέπεται ότι οι μη μισθωτοί, οι οποίοι εκπληρώνουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του Ε.Φ.Κ.Α. για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους.


Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ με τίτλο κτήσης πρώην απόδειξη δαπάνης

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ με τίτλο κτήσης πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ με τίτλο κτήσης πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ με τίτλο κτήσης πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης

Δ.15/ Γ'/οικ.4624/106/2019 
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α' 201) και της υπ' αριθμ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β' 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 05, 15:30
Nexus Management Consultants

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Στις αποδείξεις δαπανών τα ποσοστά εισφοράς στον ΕΦΚΑ από ποιον καταβάλλονται;

Στις αποδείξεις δαπανών τα ποσοστά εισφοράς στον ΕΦΚΑ  από ποιον καταβάλλονται;

Στις αποδείξεις δαπανών τα ποσοστά εισφοράς στον ΕΦΚΑ  από ποιον καταβάλλονται;Ασφαλιστικές εισφορές 20,28%, 13,3% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία, θα καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 όσοι αμείβονται με τίτλους κτήσης, τις γνωστές αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στη «μαύρη τρύπα» του ασφαλιστικού. Υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, προβλέπει ότι από την καινούργια χρονιά οι αμειβόμενοι με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης θα επιβαρύνονται με εισφορές που θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά δηλαδή την αφαίρεση του φόρου (20%) και άλλων επιβαρύνσεων (τέλος χαρτοσήμου 3,6%).

Στις αποδείξεις δαπανών τα ποσοστά εισφοράς στον ΕΦΚΑ  από ποιον καταβάλλονται;

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Η απόφαση ασφαλιστικών εισφορών σε Τίτλους Κτήσης

Η απόφαση ασφαλιστικών εισφορών σε Τίτλους Κτήσης

Η απόφαση ασφαλιστικών εισφορών σε Τίτλους Κτήσης

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. Πρωτ.Δ.15/Γ'/67695/1825 "Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α.Πετρόπουλου.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 30, 10:30
Nexus Management Consultants

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟΛ 1227/2018 Πως εκπίπτουν οι εισφορές υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Nexus Management Consultants

ΠΟΛ 1227/2018 Πως εκπίπτουν οι εισφορές υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ, αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, με την ΠΟΛ 1227/2018 γίνονται γνωστά τα εξής:.

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 21, 15:00

ΠΟΛ 1219/2018 Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α)


Nexus Management Consultants

ΠΟΛ 1219/2018 Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) 

Εγκύκλιο σχετικά με τον χρόνο έκπτωσης της δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών από μη μισθωτούς, εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής, με την οποία διευκρινίζεται ότι η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται σε ταμειακή βάση, δηλαδή κατά το χρόνο που αυτές επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 21, 15:00

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

ΑΠΔ 2019 προθεσμίες υποβολής ασφαλιστικών περιόδων 2019, ΔΧ , ΔΠ

ΑΠΔ 2019 προθεσμίες υποβολής ασφαλιστικών περιόδων 2019, ΔΧ , ΔΠ

ΑΠΔ 2019 προθεσμίες υποβολής ασφαλιστικών περιόδων 2019, ΔΧ , ΔΠNexus Management ConsultantsΑΠΔ 2019 προθεσμίες υποβολής ασφαλιστικών περιόδων 2019, ΔΧ , ΔΠ

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, Δ.Χ./2019, Δ.Π./2019 .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 19, 16:10

ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια για εισφορές 11ου 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών


ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια για εισφορές 11ου 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών
Nexus Management Consultants

ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια για εισφορές 11ου 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Νοεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Νοεμβρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 19, 10:40

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Πληρωμές συντάξεων Ιανουαρίου 2019 ημερομηνίες για όλα τα ασφαλιστικά ταμείαΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 17, 11:00
Nexus Management Consultants

Πληρωμές συντάξεων Ιανουαρίου 2019 - Αναλυτικά ημερομηνίες και πίνακας για το πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

2019 ΔΣ ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων

2019 ΔΣ ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων | 2019 ΔΣ ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων

Ασφαλιστικά


2019 Πίνακες ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων

2019 ΔΣ ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων2019 Πίνακες ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης 2016
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 14, 12:00

2019 ΔΣ ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων

 

2019 Πίνακες ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων

ΑΑΔΕ ακίνητα - Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων | ΑΑΔΕ ακίνητα - Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων2019 Πίνακες ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων

ΑΑΔΕ ακίνητα - Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων2019 Πίνακες ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης 2016
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 14, 12:00

2019 Πίνακες ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων

 http://www.dsa.gr/

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

ΙΚΑ δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη & σε οικία

ΙΚΑ δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη  | ΙΚΑ δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΑ)
ΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΑ)

ΙΚΑ δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη 

ΙΚΑ δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη  

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
ΙΚΑ - Προθεσμία υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» από Ανώνυμες Εταιρείες
Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 27, 16:00

Οι φορολογικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου:

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών πριν το Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών πριν το ΕΦΚΑ. | Διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών πριν το Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών πριν το Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών πριν το Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Οι ειδικοί εκτιμούν πως πρόκειται για ρύθμιση που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, δημοσιογράφους, αλλά και αγρότες, και θα λύσει διαμάχες και αμφισβητήσεις ετών που δυσχεραίνουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης αλλά και των ασφαλισμένων οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, καθώς, με τις προσαυξήσεις ετών, οι οφειλές σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν και τις 100.000 ευρώ. Επισημαίνουν όμως ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας.

αν έπρεπε να είναι ασφαλισμένοι σε δύο ή περισσότερα Ταμεία,

Βουρβούλακας Νίκος

Διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών πριν το Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών πριν το Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

αν έπρεπε να είναι ασφαλισμένοι σε δύο ή περισσότερα Ταμεία,

Χιλιάδες ασφαλισμένοι σε τουλάχιστον δύο Ταμεία έως το 2016 θα μπορούν να κάνουν χρήση της διάταξης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και προβλέπει την υπό προϋποθέσεις διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών οι οποίες είχαν βεβαιωθεί πριν από τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός των επόμενων ημερών και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει ασφαλιστικές διατάξεις αλλά και τη νέα αρχιτεκτονική των προστίμων για την ανασφάλιστη εργασία.

Ειδικά όμως η διάταξη για τη διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών αναμένεται από δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, που έχουν οφειλές για το διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, πριν δηλαδή από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, και ήταν κατά το διάστημα αυτό παράλληλα ασφαλισμένοι. Η διάταξη θα δίνει τη δυνατότητα διαγραφής των χρεών αυτών εφόσον προκύπτει «εύλογη αμφιβολία» για το αν έπρεπε να είναι ασφαλισμένοι σε δύο ή περισσότερα Ταμεία, αν υπάρχουν αντικρουόμενες διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις και εφόσον υπάρχει πλήρης ασφάλιση κατά την ίδια περίοδο για την οποία δεν υπάρχουν οφειλές.

Αναλυτικά, η τελική διάταξη που θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου ορίζει ότι:

1. Βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας περί την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2016, δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.
Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

2. Η εύλογη αμφιβολία μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα κριτήρια: (α) ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου-οφειλέτη, (β) ύπαρξη αντίθετων αποφάσεων των δικαστηρίων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος, (γ) προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση, (δ) ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του θέματος από τη διοίκηση, (ε) πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.

3. Για την επίλυση των ανωτέρω ασφαλιστικών αμφισβητήσεων εκδίδεται, για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων, απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση των ανωτέρω εξεταζόμενων ασφαλιστικών περιπτώσεων και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο ζήτημα.
Προσοχή: Για την υπαγωγή των ασφαλισμένων στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση επίλυσης ασφαλιστικής αμφισβήτησης, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερομένους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Το αίτημα θα εξετάζεται από τις

αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες και θα εκδίδουν την τελική διαγραφή.
Μάλιστα, η διάταξη θα ορίζει ότι η διαγραφή θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ακόμα και αν αυτές έχουν κριθεί από τα αρμόδια όργανα σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό.

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Πότε πληρώνω ένσημα Δώρου Πάσχα;

Α.Π.Δ. Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/535/28.7.2015
Πότε πληρώνω ένσημα Δώρου Πάσχα; | Απόδοση ασφαλίστρων σε ΕΦΚΑ για επιδόματα Πάσχα & Χριστουγέννων


Πότε πληρώνω ένσημα Δώρου Πάσχα;

Απόδοση ασφαλίστρων σε ΕΦΚΑ για επιδόματα Πάσχα & Χριστουγέννων

Βουρβούλακας Νίκος

Θυμίζω ότι η απόδοση των ενσήμων σε ΕΦΚΑ για τα επιδόματα Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων γίνεται σύμφωνα με την Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/535/28.7.2015

Α.Π.Δ. Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/535/28.7.2015


Πότε πληρώνω ένσημα Δώρου Πάσχα;

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Το επίδομα ανεργίας ελευθέρων επαγγελματιών

Το επίδομα ανεργίας ελευθέρων επαγγελματιών
Το επίδομα ανεργίας ελευθέρων επαγγελματιών  | Το επίδομα ανεργίας ελευθέρων επαγγελματιών

Το επίδομα ανεργίας ελευθέρων επαγγελματιών

τα δικαιολογητικά για την καταβολή βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Ποθεν Έσχες 2016 - Παράταση προθεσμιας | logistika-grafeia.blogspot.com
Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 16, 21:30

τα δικαιολογητικά για την καταβολή βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους


Το επίδομα ανεργίας ελευθέρων επαγγελματιών

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΕΦΚΑ : από 1/3/2018 έως 28/2/2019 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους

Λοταρία Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους | Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους
Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους

ΕΦΚΑ : από 1/3/2018 έως 28/2/2019 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Ποθεν Έσχες 2016 - Παράταση προθεσμιας | logistika-grafeia.blogspot.com
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 01, 12:30

Ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019


ΕΦΚΑ : από 1/3/2018 έως 28/2/2019 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης