Αναζήτηση εντός του Blog Power by GOOGLE

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα εισφορες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα εισφορες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 5/2019 : Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 5/2019 : Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας 
ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 5/2019 : Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 5/2019 : Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 5/2019 : Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας 

Με την παρούσα καθορίζονται ενιαία τα πρόσωπα, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας ΕΦΚΑ και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.

ΕΦΚΑ Εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υγείας των μη μισθωτών ασφαλισμένων στρατιωτών

ΕΦΚΑ Εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υγείας των μη μισθωτών ασφαλισμένων

ΕΦΚΑ Εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υγείας των μη μισθωτών ασφαλισμένων
ΘΕΜΑ: "Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας"

ΕΦΚΑ Εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υγείας των μη μισθωτών ασφαλισμένων

ΘΕΜΑ: "Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας" Σχετ.: 1) οι διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του ν.4529/18 (Α'56) 2) Το αρ.πρωτ.Φ.40021/οικ.1853Ο/1001/30-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης & Παροχών της Γ.Γ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 6ΗΕ346501Ω-ΔΤΞ) 3) η αρ. 5/2019 εγκύκλιος ΕΦΚΑ Με τις ως άνω σχετικές διατάξεις, προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. κλάδων, τομέων και λογαριασμών υγείας. Με την ως άνω εγκύκλιο ΕΦΚΑ (5/2019), δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις ενέργειες των Υπηρεσιών ΕΦΚΑ για την εξαίρεση ασφαλισμένων από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας ΕΦΚΑ, λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορείς εκτός ΕΦΚΑ. Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ.4, δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 23, του ν.4529/18, προβλέπεται ότι οι μη μισθωτοί, οι οποίοι εκπληρώνουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του Ε.Φ.Κ.Α. για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους.


Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ με τίτλο κτήσης πρώην απόδειξη δαπάνης

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ με τίτλο κτήσης πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ με τίτλο κτήσης πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ με τίτλο κτήσης πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης

Δ.15/ Γ'/οικ.4624/106/2019 
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α' 201) και της υπ' αριθμ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β' 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 05, 15:30
Nexus Management Consultants

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Στις αποδείξεις δαπανών τα ποσοστά εισφοράς στον ΕΦΚΑ από ποιον καταβάλλονται;

Στις αποδείξεις δαπανών τα ποσοστά εισφοράς στον ΕΦΚΑ  από ποιον καταβάλλονται;

Στις αποδείξεις δαπανών τα ποσοστά εισφοράς στον ΕΦΚΑ  από ποιον καταβάλλονται;Ασφαλιστικές εισφορές 20,28%, 13,3% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία, θα καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 όσοι αμείβονται με τίτλους κτήσης, τις γνωστές αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στη «μαύρη τρύπα» του ασφαλιστικού. Υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, προβλέπει ότι από την καινούργια χρονιά οι αμειβόμενοι με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης θα επιβαρύνονται με εισφορές που θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά δηλαδή την αφαίρεση του φόρου (20%) και άλλων επιβαρύνσεων (τέλος χαρτοσήμου 3,6%).

Στις αποδείξεις δαπανών τα ποσοστά εισφοράς στον ΕΦΚΑ  από ποιον καταβάλλονται;

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Η απόφαση ασφαλιστικών εισφορών σε Τίτλους Κτήσης

Η απόφαση ασφαλιστικών εισφορών σε Τίτλους Κτήσης

Η απόφαση ασφαλιστικών εισφορών σε Τίτλους Κτήσης

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. Πρωτ.Δ.15/Γ'/67695/1825 "Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α.Πετρόπουλου.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 30, 10:30
Nexus Management Consultants

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 47/29-10-2018 για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών όταν η αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1-1-2017.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 10, 15:00
Nexus Management Consultants

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών έως 31/12/2016

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών έως 31/12/2016 - Διευκρινίσεις για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31 Δεκεμβρίου 2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες της χώρας δίνει με εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ.

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟΛ 1227/2018 Πως εκπίπτουν οι εισφορές υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Nexus Management Consultants

ΠΟΛ 1227/2018 Πως εκπίπτουν οι εισφορές υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ, αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, με την ΠΟΛ 1227/2018 γίνονται γνωστά τα εξής:.

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 21, 15:00

ΠΟΛ 1219/2018 Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α)


Nexus Management Consultants

ΠΟΛ 1219/2018 Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) 

Εγκύκλιο σχετικά με τον χρόνο έκπτωσης της δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών από μη μισθωτούς, εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής, με την οποία διευκρινίζεται ότι η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται σε ταμειακή βάση, δηλαδή κατά το χρόνο που αυτές επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 21, 15:00

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια για εισφορές 11ου 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών


ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια για εισφορές 11ου 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών
Nexus Management Consultants

ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια για εισφορές 11ου 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Νοεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Νοεμβρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 19, 10:40

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

Ασφαλιστικές εισφορές 2019 για Κύριες Συντάξεις σε Ελεύθερους Επαγγελματίες

Nexus Management Consultants

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 24, 15:00

Ασφαλιστικές εισφορές 2019 για Κύριες Συντάξεις σε Ελεύθερους Επαγγελματίες

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών

ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών  | ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών 
ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών

ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών . 

ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών .

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Παράταση υποβολής καταστάσεων ΓΕΜΗ ζητά η ΠΟΦΕΕ

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Σεπτεμβρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Eιδική εισφορά αλληλεγγύης 2018 Πίνακας

Eιδική εισφορά αλληλεγγύης 2018 | Eιδική εισφορά αλληλεγγύης 2018
Eιδική εισφορά αλληλεγγύης 2018

Eιδική εισφορά αλληλεγγύης 2018 Πίνακας

Eιδική εισφορά αλληλεγγύης 2018 Πίνακας  

Βουρβούλακας Νίκος

Eιδική εισφορά αλληλεγγύης 2018 Πίνακας

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΕΦΚΑ επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών αχρεωστήτως καταβληθεισών το 2017

ΕΦΚΑ επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών αχρεωστήτως καταβληθεισών το 2017 | ΕΦΚΑ επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών αχρεωστήτως καταβληθεισών το 2017
ΕΦΚΑ επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών αχρεωστήτως καταβληθεισών το 2017ΕΦΚΑ επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών αχρεωστήτως καταβληθεισών το 2017

ΕΦΚΑ επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών αχρεωστήτως καταβληθεισών το 2017

ΕΦΚΑ : από 1/3/2018 έως 28/2/2019 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης

Βουρβούλακας Νίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: 
Ποθεν Έσχες 2016 - Παράταση προθεσμιας | logistika-grafeia.blogspot.com
Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 30, 10:30

Ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019


ΕΦΚΑ: Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Ασφάλιση εμπειροτέχνη εργολάβου - έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας οικοδόμων - ερωτήσεις σχετικά με εργολάβους οικοδομικών εργασιών

Ασφάλιση εμπειροτέχνη εργολάβου - έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας οικοδόμων - ερωτήσεις σχετικά με εργολάβους οικοδομικών εργασιών

Ασφάλιση εμπειροτέχνη εργολάβου - έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας οικοδόμων - ερωτήσεις σχετικά με εργολάβους οικοδομικών εργασιών

Ασφάλιση εμπειροτέχνη εργολάβου - έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας οικοδόμων - ερωτήσεις σχετικά με εργολάβους οικοδομικών εργασιών

Βουρβούλακας Νίκος

Τελευταία ενημέρωση: 2019-01-30T10:30Ασφάλιση εμπειροτέχνη εργολάβου - έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας οικοδόμων - ερωτήσεις σχετικά με εργολάβους οικοδομικών εργασιών